Skip naar content

Wat is een online marketing kalender

Een online marketing kalender is de praktische doorvertaling van de online marketing strategie. Op basis van het beschikbare marketingbudget en de gekozen middelenmix stelt de online marketeer een kalender samen. Hierin worden de doelstellingen doorvertaald in online marketing campagnes die op een vooraf bepaald moment in de tijd zullen worden uitgevoerd. Het geeft daarmee houvast op welk moment in het jaar welke activiteiten plaats zullen vinden. Op basis van dit overzicht wordt ook duidelijk welke inspanningen op welk moment gedaan moeten worden en kan hier een backplanning van gemaakt worden. Uiteraard is het slim om een online marketing kalender niet in beton te gieten. Want gedurende het jaar kunnen er aanleidingen zijn om hier veranderingen in door te voeren. Voorbeelden zijn, online campagnes die zo goed lopen dat ze langer doorgaan of een actualiteit waarop ingespeeld moet worden. Kortom de kalender dient vooral als leidraad die houvast biedt.

Begrippen die gelieerd zijn aan online marketing kalender

Terug naar boven